Kontsert eesti ja leedu klaverimuusikast kell 17.00