Õppestruktuur

Järgides Euroopa eesrindlike muusikakoolide kogemusi, jaguneb õppetöö Nõmme Muusikakoolis algastmeks ja vanemaks astmeks.
See süsteem võimaldab I ja II astmes võtta kas lisa-aasta või teha aste lühema ajaga.

Algaste koosneb omakorda kahest astmest ja kumbki aste kahest õppeaastast:

  • I aste (sisaldab õppeaastaid I / 1 ja I / 2)
  • II aste (sisaldab õppeaastaid II / 1 ja II / 2)

Rooma numbrid tähistavad astet ja araabia number õppeaastat selles astmes.
Vanem aste jaguneb klassideks: V, VI, VII (lisa-aastad: VIII ….)

 
Õppestruktuur Nõmme Muusikakoolis koosneb järgmistest lülidest:

  • ettevalmistusklass
  • põhikooli algaste (I ja II aste)
  • põhikooli vanem aste (V-VII klass)
  • lisa-aste (VIII-XII klass)
  • projektipõhine rütmimuusika osakond