ENGOP kokkuvõte

ENGOP esindas strateegilist projekti, kus koostöö ja kogemuste vahetamise eesmärgil kohtusid Sigismund Toduță Muusiakakolledži (Rumeenia) ja Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestrid (dirigendid Mihaela Cesa-Goje ja Riivo Jõgi).

Selle projekti sihtgrupiks olid 14-19 a vanused noored orkestrandid, kes kohtusid koondorkestris 2018. a oktoobris Tallinnas ning 2019. a maikuus Cluj-Napocas Rumeenias. Mõlemad kohtumised kestsid 8 päeva ja lõppesid kahe kontserdiga mõlemas riigis. Kummastki orkestrist osales 25 noort, kes olid välja valitud konkursi alusel, kus arvestati orkestrandi pillimänguoskust, aga ka inglise keele taset ja motivatsiooni.

Ühiselt 50-liikmelise orkestrina toimides simuleeriti professionaalse sümfooniaorkestri töökeskkonda, kus mitmekesise repertuaari õppimisel kasutatakse spetsiifilist terminoloogiat, piiratud prooviaega ja tulemusele suunatud metoodikat.
Peale orkestriproovide hõlmas ühiselt veedetud aeg ka arutelusid, loenguid, töötubasid, individuaalseid meistriklasse, tutvumist teise maa vaatamisväärsuste ja kultuuriga.
Elavdamaks ühiseid tegevusi, rakendati kohtumistel teistele eakaaslastele orkestrimuusika tutvustamiseks uut projekti levitamise strateegiat – võimalust osa saada nn live streaming’u vahendusel orkestri proovidest ja kontsertidest virtuaalselt. Sel viisil said arvukad noored muusikud Eestis ja Rumeenias jälgida projekti kulgu.

Projekt innustas õpilasi suhtlema oma eakaaslastega teisest riigist, kus on küll erinev sotsiaalne ja kultuuriline taust, kuid muusikutel sarnased huvid ja eesmärgid.

PROJEKTI AJALINE KAVA:

24.-25. nov 2017 külastasid Tallinna ja Nõmme Muusikakooli Sigismund Toduță Muusiakakolledži direktor Mrs Hilda Elisabeta Iacob, dirigent Michaela Marilena Cesa-Goje ja projektijuht Petru Dacian Cesa-Goje. Tutvuti muusikakooliga, arutati tegevusprogrammi (proovid, kontserdid, meistriklassid jmt) ja ühist repertuaari. Lepiti kokku majutus hosteliga Dzingel Männikul ning toitlustus Sõõrikukohvikuga Nõmmel Rumeenia orkestri külaskäiguks 2018 sügisel. Külastati Nõmme Muusikakooli 65. sünnipäeva kontserti Estonia kontserdisaalis.

17.-19. mai 2018 külastasid Sigismund Toduță Muusiakakolledži Clujis Nõmme Muusikakooli direktor Indrek Vijard, dirigent Riivo Jõgi ja projektijuht Varje Vürst. Tutvuti muusikakolledžiga, arutati edasist tegevusprogrammi (proovid, kontserdid, meistriklassid jmt) ja ühist repertuaari. Lepiti kokku majutus hotellis Victoria ning toitlustus Clujis Nõmme orkestri külaskäiguks. Külastati Cluji Filharmoonia sümfooniaorkestri kontserti.

19.-26. okt 2018 – Sigismund Toduță Muusiakakolledži sümfooniaorkestri 25 orkestranti, direktor Mrs Hilda Elisabeta Iacob, dirigent Michaela Marilena Cesa-Goje, projektijuht Petru Dacian Cesa-Goje ning professorid Mârza Hristina, Laura Călina ja Nemeti Meda-Zoița Eestis.
Orkestriproovid, meistriklassid, linnaekskursioon, loeng Rumeenia muusikast, ERSO proovi, Arvo Pärdi Keskuse külastus.
25. oktoobril kontsert H. Elleri nim Tartu Muusikakooli Tubina saalis.
26. oktoobril kontsert Tallinna Metodisti kirikus

10.-19. mai 2019 – Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestri 25 orkestranti, dirigent Riivo Jõgi, NMK direktor Indrek Vijard, projektijuht Varje Vürst ja orkestri illustraator Karl Villem Konsa Rumeenias.
Orkestriproovid, meistriklassid, linnaekskursioon, loeng Eesti muusikast.
16. mail kontsert Cluj-Napoca Tudengimajas.
17. mail kontsert Oradea Filharmoonia kontserdisaalis.

SÜGIS 2019 – ENGOP projekti tutvustused Tallinna Muusikakoolis ja Keila Muusikakoolis.

 

Indrek Vijard
Nõmme Muusikakooli direktor

Riivo Jõgi
Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent

Varje Vürst
Nõmme Muusikakooli projektijuht