Hoolekogu

Nõmme Muusikakooli hoolekogu koosseis:


SVEA TALVING
INDREK JÜRIMETS
TÕNU EERMANN
KRISTJAN KÕRVER
OLIVIA KALLUSTE
ANN TOOMING
PAULA PAJUSAAR

Nõmme halduskogu liige;
toetava organisatsiooni esindaja;
toetava organisatsiooni esindaja,
esimees, toetava organisatsiooni esindaja;
õpetajate esindaja;
lapsevanemate esindaja;
õpilaste esindaja.

 

Kinnitatud HA juhataja kk nr 1.-2/616 26.10.2015