Hoolekogu

Nõmme Muusikakooli hoolekogu koosseis:
KÜLLI URB
TÕNU EERMANN
TÕNIS TÜÜR
OLIVIA KALLUSTE
MIIA MARGARET UNTERA
Nõmme Linnaosakogu esindaja;
hoolekogu esimees – toetava organisatsiooni esindaja;
lastevanemate esindaja;
õpetajate esindaja;
õpilaste esindaja.

 

Kinnitatud HA juhataja kk nr 1.-2/616 26.10.2015