Sisseastumis­tingimused

Vastuvõtmine ettevalmistusklassi

• Ettevalmistusklassi võetakse vastu 6-8 aastaseid lapsi.Noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon.
• Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.
• Õpilasi võetakse vastu katsetega, andes aga kõigile lastele arenemisvõimaluse. Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada edukalt kooli vastuvõtukatsed.
• Õppetöö ettevalmistusklassis toimub 15. septembrist – 31. maini
• Ettevalmistusklass töötab lastevanemate kulul.

Vastuvõtmine põhikooli

• Põhikooli võetakse vastu lapsi alates 7.eluaastast.(noorema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi)
• Põhikooli vastuvõtmine toimub katsete põhjal ja konkursi alusel.
• Katsetele eelnevalt on kohustuslik osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutav.
• Konsultatsiooniks palume ette valmistada üks laul.
• Konsultatsioonis täidab lapsevanem avalduse kooli blanketil.
• Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate viie hindega:

  • Laul
  • Rütm
  • Helide järelelaulmine
  • Muusikaline mälu
  • Harmooniline kuulmine

Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.

• Konsultatsioonide täpne ajakava teatatakse mai esimesel nädalal.(Reeglina toimuvad konsultatsioonid mai viimasel nädalal, sisseastumiskatsed juuni esimesel nädalal)
• Õppeaeg koolis on 7 aastat.Võimalus on peale kooli lõpetamist jääda edasi õppima lisa-aastatele.
• Õppimine koolis on tasuline.