Sisseastumis­tingimused

Õpilaste vastuvõtmine ettevalmistusklassi

 
• Ettevalmistusklassi võetakse vastu lapsi vanuses 6-8 aastat. Noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon.
• Lapse astumiseks ettevalmistusklassi täidab lapsevanem kodulehelt digitaalse avaldusvormi ja valib sealt ettevalmistusklassile määratud katsetele tulemise aja.
• Õpilasi kuulatakse / võetakse vastu katsetega, andes aga kõigile lastele arenemisvõimaluse.
Ettevalmistusklassi eesmärk on sooritada järgmisel aastal edukalt põhikooli vastuvõtukatsed.
• Õppetöö ettevalmistusklassis toimub 15. septembrist – 31. maini
• Ettevalmistusklassis toimub rühmaõpe ( 2 korda nädalas a`45 minutit; vastavalt lapsevanema soovile ja kooli võimalustele on võimalik õppida ka instrumenti 1 kord nädalas a`45 minutit)

 

Õpilaste vastuvõtmine põhikooli

 
• Põhikooli võetakse vastu lapsi alates 7.eluaastast (noorema õpilase vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon arvestades erialapilli iseärasusi).
• Põhikooli vastuvõtmine toimub katsete põhjal ja konkursi alusel.
• Katsetele eelnevalt on soovituslik osa võtta ühest konsultatsioonist, kus tehakse läbi musikaalsuskatsetel nõutavad komponendid. Vastuvõtukatse läbiviimist on võimalik vaadata kooli kodulehel lingilt VASTUVÕTT
• Konsultatsiooniks ja vastuvõtukatseteks palume ette valmistada üks lihtne lastelaul.
• Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate viie hindega:

  1. Laul
  2. Rütm
  3. Helide järelelaulmine
  4. Muusikaline mälu
  5. Harmooniline kuulmine

Hinnete summeerimisel arvutatakse välja katse keskmine hinne.

• Õppeaeg koolis on 7 aastat. Võimalus on peale kooli lõpetamist jääda edasi õppima lisa-aastatele.
• Õppimine koolis on tasuline.