Muusikalugu

2023/2024 õ-a

II/2 aste

  Päev   Kellaaeg   Klass   Õpetaja
E 18.15 klass 11
K 15.30
16.30
19.00
L 10.30 õp. Helene Roolaid

V klass

T 15.15 klass 11
17.15
N 14.15
17.00
18.00
R 18.30 õp. Ly Keller

VI klass

E 16.00 klass 11
17.15
K 18.00
L 11.45 õp. Helene Roolaid

VII klass

T 16.15 klass 11
N 19.00
R 16.30
17.30 õp. Ly Keller