Muusikalugu

2020/2021 õ-a

II/2 aste

Nädalapäev Kellaaeg Klass Õpetaja
T 17.00 klass 11
N 16.30
R 15.15
16.30
17.30
19.00 õp. Ly Keller

V klass

E 16.45 klass 11
K 16.45
17.45
L 9.45
10.45 õp. Helene Roolaid

VI klass

T 16.00 klass 11
18.00
N 15.30
17.30 õp. Ly Keller

VII klass

E 15.45 klass 11
17.45
19.00
K 15.45
18.45
L 11.45 õp. Helene Roolaid