Muusikalugu

2022/2023 õ-a

II/2 aste

Nädalapäev Kellaaeg Klass Õpetaja
T 15.45 klass 11
17.15
18.15
R 15.30
N 14.45
16.15 õp. Ly Keller

V klass

E 16.30 klass 11
17.30
K 17.00
L 11.15 õp. Helene Roolaid

VI klass

N 17.15 klass 11
18.15
R 16.30
17.30 õp. Ly Keller

VII klass

E 19.15 klass 11
K 18.15
L 10.15 õp. Helene Roolaid