Muusikalugu

2021/2022 õ-a

II/2 aste

Nädalapäev Kellaaeg Klass Õpetaja
E 17.00 klass 11
18.00
19.00
K 16.00
17.15 õp. Helene Roolaid

V klass

T 15.30 klass 11
N 18.15
R 14.45
15.45
17.15 õp. Ly Keller

VI klass

E 16.00 klass 11
K 18.15
19.15
L 10.15 õp. Helene Roolaid

VII klass

T 17.00 klass 11
18.00
N 16.15
17.15 õp. Ly Keller