Strateegilised partnerlused on riikidevahelised projektid, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist hariduse, koolituse ja noortetöö valdkonnas.
Nende eesmärk on toetada innovatiivseid lahendusi ja ühiseid algatusi koostöö, vastastikuse õppimise ja kogemuste vahetamise edendamiseks.

ENGOP esindab strateegilist projekti, kus koostöö ja kogemuste vahetamise eesmärgil kohtuvad Sigismund Toduță Muusikakolledži ja Nõmme Muusikakooli sümfooniaorkestrid (dirigendid Mihaela Cesa-Goje ja Riivo Jõgi).

Selle projekti sihtgrupiks on 14-19 a vanused noored orkestrandid, kes kohtuvad koondorkestris 2018. a oktoobris Tallinnas ning 2019. a maikuus Cluj-Napocas Rumeenias. Mõlemad kohtumised kestavad 8 päeva ja lõpevad kahe kontserdiga mõlemas linnas. Kummastki orkestrist osaleb 25 noort, kes on välja valitud konkursi alusel, kus arvestatakse orkestrandi pillimänguoskust, aga ka inglise keele taset.

Ühiselt 50-liikmelise orkestrina toimides simuleeritakse professionaalse sümfooniaorkestri töökeskkonda, kus mitmekesise repertuaari õppimisel kasutatakse spetsiifilist terminoloogiat, piiratud prooviaega ja tulemusele suunatud metoodikat.
Peale orkestriproovide hõlmab ühiselt veedetud aeg ka arutelusid, loenguid, töötubasid, individuaalseid meistriklasse, tutvumist teise maa vaatamisväärsuste ja kultuuriga.
Elavdamaks ühiseid tegevusi, rakendatakse kohtumistel teistele eakaaslastele orkestrimuusika tutvustamiseks uut projekti levitamise strateegiat – võimalust osa saada nn live streaming’u vahendusel orkestri proovidest ja kontsertidest virtuaalselt. Sel viisil saavad arvukad noored muusikud Eestis ja Rumeenias jälgida projekti kulgu.

Projekt innustab õpilasi suhtlema oma eakaaslastega teisest riigist, kus on küll erinev sotsiaalne ja kultuuriline taust, kuid muusikutel sarnased huvid ja eesmärgid.

24.-26. nov 2017 Rumeenia meeskond Eestis
17.-20. mai 2018 Eesti meeskond Rumeenias
17.-28. okt 2018 Rumeenia orkester Eestis

Eestis toimuvad kontserdid:


25. oktoobril kl 18 Elleri nim Tartu Muusikakooli Tubina saalis (Lossi 15)
26. oktoobril kl 18 Tallinna Metodisti kirikus (Narva mnt 51)

10.-19. mai 2019 Eesti orkester Rumeenias

Viide projektile