Ajalugu

ajalugu

Nõmme Muusikakool alustas tööd 1952.aastal endises Nõmme algkoolile kuulunud õppehoone II korrusel, praeguselgi ajal oleval kooli aadressil Pärnu mnt. 320. Esimesel õppeaastal võeti kooli vastu 65 õpilast. Koolis töötas 11 õpetajat. Aastaks 1959 sai kool välja Nõmme algkooli allüürniku staatusest ja kogu koolihoone sai Nõmme Muusikakooli õppehooneks. 1961. aastaks oli kooli õpilaste arv 245, õpetajaid 22. 1963 valmis koolile juurdeehitusena ca 200 inimest mahutav väga vajalik kontsertsaal. 1972/73 õppeaastaks valmib koolile juurdeehitusena terve 3 korruseline klassiruumidega majaosa ja sellest ajast töötab kool samasugustes ruumides, nagu praegu. Kooli õpilaste arv selleks ajaks on 345 ja õpetajaid töötab koolis 45.

Nõmme Muusikakool kuulub tänapäeva Eesti muusikahariduse süsteemi:

1. algaste (kuhu kuulub ka Nõmme Muusikakool)
2. keskaste e. muusika-kutseõpe
3. kõrgaste

Algaste on taolise haridussüsteemi alumine ja kõige laiem osa ja on üldreeglina Eesti regioonide muusikaelu alus.Tähtis on ka tegevuse sotsiaalne külg: Nõmme Muusikakool muusikaõppe algastmena on professionaalse muusikahariduse esimene aste. Sellest tingituna peab algastme muusikakoolide koht Eesti muusikahariduses olema konkretiseeritud ja väärtustatud. Nii on algastme muusikakoolidel olemas Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt kinnitatud riiklik raamõppekava. Riiklik raamõppekava on Nõmme Muusikakooli õppekava aluseks. Koolil on välja töötatud kõikide instrumentide õpetamise ainekavad, samuti ainekavad üldainetele.