Keelpilliosakonna õpilaste etüüdide kontsert kell 18.30