About Anne Kruup

Posts by Anne Kruup:

Õppetöö korraldus Nõmme Muusikakoolis alates 16.märtsist

Vabariigi valitsuskomisjoni korraldusel on Eesti riigis välja kuulutatud eriolukord.
Alates 16. märtsist 2020 korraldatakse Nõmme Muusikakoolis õppetööd võimalusel distantsõppes väljapool koolihoonet e-õppe teel.

Seoses praeguse olukorraga on Nõmme Muusikakooli õpilastel eriti oluline liituda Nõmme Muusikakooli e-kooliga. Selleks on vaja esitada liitumistaotlus e-kool.eu portaalis.
Info vahetamine ja teated õppetöö korraldamise kohta toimuvad e-kooli ja kooli kodulehe kaudu.

Huvikoolide sulgemisel teenuse peatamise ajal tasu (õppemaksu) ei arvestata.

Teooriaainete õppekavajärgsed materjalid paigutatakse e-kooli keskkonda kaks korda nädalas.
Distantsõpet individuaalõppes korraldatakse vastavalt erialaõpetaja kokkulepetele lastevanematega.

Õppuritel on soovitus viibida kodus. Lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Eriolukorra ajal ei korraldata Nõmme Muusikakoolis näitusi, kontserte, etendusi, konkursse ega teisi üritusi.

Hariduskorralduse muudatus kehtib kuni olukorra muutumiseni ja uute suuniste saabumiseni.