teade

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2023.a

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude ja inventari kasutusse andmise hinna kehtestamine alates 1. septembrist 2023
Tallinna Haridusameti KÄSKKIRI 02.06.2023 nr HA-4/62
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2-ga
on alates 1. septembrist 2023 Tallinna linna muusikakoolides ühe kuu õppetasud ühele õpilasele alljärgnevad:
Ettevalmistusklassi 2 rühmatundi nädalas                   40 €
Ettevalmistusklassi individuaaltund                           80 €
Muusikakooli ÕPPETASU                                          85 €
Pillirent                                                                        5 €