ÕPPEAASTA ALGUS NÕMME MUUSIKAKOOLIS

Nõmme Muusikakool alustab 2021/2022 õppeaastat 1.septembril.
Õppeaasta ava-aktust 1.septembril koolis juba õppivatele õpilastele ei toimu.
Õpilased kohtuvad tunniplaani koostamiseks oma erialaõpetajaga vastavalt kokkuleppele kas 31.augustil või 1.septembril.
Palume õpilastel kooliruumidesse tulla ilma vanemateta.
Väiksemate laste puhul palume saatjaks tulla ainult ühel vaktsineeritud lapsevanemal.
UUTELE, 1.SEPTEMBRIL KOOLIS ÕPPIMIST ALUSTAVATELE ÕPILASTELE TOIMUVAD 1.SEPTEMBRIL AKTUSED KOOLI SAALIS:
KELL 17.00 – KLAVERI JA KITARRI ERIALA ÕPILASTELE
KELL 18.00 – PUHKPILLIDE, KEELPILLIDE, LÖÖKPILLIDE JA AKORDIONI ERIALA ÕPILASTELE.

Palume saatjaks tulla ainult ühel vaktsineeritud lapsevanemal.