Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis 15.-27.novembrini

Järgmised KAKS NÄDALAT, 15. – 27.novembrini toimuvad jätkuvalt kõikidele õpilastele KÕIK INDIVIDUAALTUNNID KONTAKTTUNDIDENA.
RÜHMATUNNID toimuvad  15. – 27.novembrini   I/1 – II/2 astmele ja VII klassile KONTAKTTUNDIDENA.
Distantsõppesse solfedžos ja muusikaloos jäävad V ja VI klass.