Jubilate! Endel Lippus 90 Kell 15.00

Esinevad õp. Tiina Pangsepa viiuliõpilased VHK Muusikakoolist  ja Nõmme Muusikakooli õpilased õp. Leila Eespere viiuliklassist