Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis 8.-13.novembril

8.-13. novembrini toimuvad individuaaltunnid koolis KONTAKTÕPPENA kõikidele astmetele ja klassidele.
Rühmatunnid toimuvad endiselt I/1 kuni II/1 astmetele kontaktõppes ja II/2 astmest kuni VIII klassini distantsõppes.