Päeva sündmused: 31. mai 2021

Õppekorraldus Nõmme Muusikakoolis alates 11.märtsist

Vastavalt Eesti  Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2021 otsusele on huvihariduses (k.a Nõmme Muusikakoolis) alates 11. märtsist kooli siseruumides kõik tegevused keelatud (nii individuaaltunnid, kui ka rühmatunnid).

Grupitunnid (solfedžo ja muusikalugu) ning individuaaltunnid (erialatunnid, üldklaveri tunnid, saateklassi tunnid) toimuvad distantsõppes vastavalt tunniplaanile ja ainekavas ettenähtud mahus (eriala ja solfedžotunnid 2 korda nädalas, muusikaloo, üldklaveri ja saateklassi tunnid 1 kord nädalas).

Palume e-kooli kaudu hoida kontakti Teie lapse grupitundide õpetajatega. Kõik õpiülesanded ja teated on e-koolis.

Individuaaltundide läbiviimiseks palume distantsõppe keskkond kokku leppida individuaaltunni õpetajaga.

Selline õppekorraldus kehtib kuni tavaolukorra taastumiseni. Jooksvad muutused ja muudatused õppekorralduses leiate e-koolist ja kooli kodulehelt www.nmkool.ee

Õppetasu kohta edastatakse informatsioon eraldi.