Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis 11.01-17.01.2021

Lugupeetavad lapsevanemad

Tulenevalt Vabariigi valitsuse määrusest on  Harjumaal ja Ida-Virumaal

11.01- 17.01.2021 huviharidus keelatud kõikides kooliastmetes, s.t et kontaktõpe huvikoolides ei ole kuni 17.01 lubatud.

11.-16. jaan 2021 Nõmme Muusikakoolis kontakttunde  EI TOIMU!

Erialatunnid toimuvad distantstundidena online keskkonnas vastavalt lastevanemate ja erialaõpetajate vahelistele kokkulepetele.

Rühmatundide (solfedžo ja muusikalugu) õppeülesanded perioodil 11.01-16.01.2021 pannakse e-kooli keskkonda.

Edasine info tuleb kooli kodulehele www.nmkool.ee hiljemalt 18. jaanuaril.

OLGE TERVED!