anne

Õnnitleme!

Soovime õnne rahvusvahelisel skandinaavia ja baltimaade noorte löökpillimängijate konkursil Tamperes/Soome/ väga hästi esinenud Teodor Hirvojale, kes saavutas II koha B kategoorias.
Õnnitleme õpetaja Csaba Zoltan Marjanit.

Rahvusvahelise Noorte Sümfooniorkestri kontsert 13.juunil kell 17.00 Lauluväljaku Klaassaalis

08-16.juunini toimub rahvusvaheline orkestriprojekt Riias ja Tallinnas viie muusikakooli pillimängijatele . Orkestri koosseisus mängib ca 80 noort orkestranti ja kontserdi programm omandatakse ühistes proovides kogu projekti jooksul. 
Orkestris mängivad noored muusikud Rathenow (Saksamaa), Meckenbeureni (Saksamaa), Bursa (Türgi), Bolderaja (Läti) ja Nõmme (Eesti) muusikakoolidest.
Kavas on L.van Beethoveni, I.Kalninši, J.Sibeliuse, D.Ellingtoni ja E.Bernsteini muusika. Olete oodatud kuulama! Kontsert on tasuta.

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2015

Vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 6.aprilli 2011 määruse nr 52 “Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes”
 § 3 p2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse §8 lg 2 p2 alusel kehtestada alates 01.septemberist 2015 Tallinna linna muusikakoolides ühe kuu õppetasu ühele õpilasele alljärgnevalt
Nõmme Muusikakooli põhiõppe õppetasu – 55 eurot
Nõmme Muusikakooli ettevalmistusklassi individuaaltunni ( 1 tund nädalas)  õppetasu – 50 eurot
Nõmme Muusikakooli ettevalmistusklassi rühmatunni ( 2 tundi nädalas)  õppetasu – 25 eurot