Muusikalugu

2019/2020 õ-a

II/2 aste

Nädalapäev Kellaaeg Klass Õpetaja
E 15.30 klass 11
K 15.30
17.30
18.30
L 9.30 õp. Helene Roolaid

V klass

T 15.15 klass 11
17.15
N 18.00
19.00
R 17.00 õp. Ly Keller

VI klass

E 16.30 klass 11
17.30
19.00
K 16.30
L 11.00 õp. Helene Roolaid

VII klass

T 16.15 klass 11
18.15
R 15.30
18.00
N 16.30 õp. Ly Keller