Muusikalugu

2017/2018 õ-a

II/2 aste

Nädalapäev Kellaaeg Klass Õpetaja
E 15.00 klass 11 õp. Helene Roolaid
  18.15    
K 15.00    
  16.00    
R 15.00    
  16.00    
  18.15    

V klass

T 15.30 klass 11 õp. Ly Keller
  16.30    
  18.45    
L 10.30    
N 15.45    
  16.45    

VI klass

E 16.00 klass 11 õp. Helene Roolaid
  17.00    
K 19.00    
R 17.15    
K 18.00 vene rühm  

VII klass

T 17.45 klass 11 õp. Ly Keller
N 17.45    
  18.45    
K 17.00 vene rühm õp. Helene Roolaid