Avalik teave

1. Ruumide rent: Tallinna Haridusameti juhataja kk 06.08.2010 1-2/306, saali rent 13€ tund.
2. Riigihangete info: www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-Haridusameti-riigihanked
3. Riikliku järelvalve info: ettekirjutusi ei ole
4. Kohtulahendite info: kohtulahendeid ei ole