Eriolukorra ajal Tallinna munitsipaalhuvikoolid vanematele õppemaksu arveid ei esita

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Eriolukorra-ajal-Tallinna-munitsipaalhuvikoolid-vanematele-arveid-ei-esita