teade

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2018.a

Terviseamet soovitab

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas

05.03.2020Terviseamet edastab koolidele soovitused, kuidas
vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse
COVID-19 võimalikku levikut.
Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid
reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid
Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte),
Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju
koroonaviirusesse haigestunuid.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda
lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14
päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.
Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi,
siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.

Õppetöö korraldus Nõmme Muusikakoolis alates 16.märtsist

Vabariigi valitsuskomisjoni korraldusel on Eesti riigis välja kuulutatud eriolukord.
Alates 16. märtsist 2020 korraldatakse Nõmme Muusikakoolis õppetööd võimalusel distantsõppes väljapool koolihoonet e-õppe teel.

Seoses praeguse olukorraga on Nõmme Muusikakooli õpilastel eriti oluline liituda Nõmme Muusikakooli e-kooliga. Selleks on vaja esitada liitumistaotlus e-kool.eu portaalis.
Info vahetamine ja teated õppetöö korraldamise kohta toimuvad e-kooli ja kooli kodulehe kaudu.

Huvikoolide sulgemisel teenuse peatamise ajal tasu (õppemaksu) ei arvestata.

Teooriaainete õppekavajärgsed materjalid paigutatakse e-kooli keskkonda kaks korda nädalas.
Distantsõpet individuaalõppes korraldatakse vastavalt erialaõpetaja kokkulepetele lastevanematega.

Õppuritel on soovitus viibida kodus. Lapsevanematel jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Eriolukorra ajal ei korraldata Nõmme Muusikakoolis näitusi, kontserte, etendusi, konkursse ega teisi üritusi.

Hariduskorralduse muudatus kehtib kuni olukorra muutumiseni ja uute suuniste saabumiseni.