Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis alates 1.novembrist 2021.a

Tuginedes 27.10.2021 toimunud koolijuhtide ning linnapea ja abilinnapea koosoleku otsusele ja arvestades Nõmme Muusikakooli riskianalüüsi, toimub ennetusmeetmena koroonaviiruse leviku piiramiseks 01.11.-07.11.2021 Nõmme Muusikakooli  II/2 – VIII kl õppetöö distantsõppena nii erialas kui rühmatundides.

I/1 – II/1 astmes toimuvad nii eriala- kui ka rühmatunnid kontaktõppes.