Kuu sündmused: jaanuar 2021

Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis 11.01-17.01.2021

Lugupeetavad lapsevanemad

Tulenevalt Vabariigi valitsuse määrusest on  Harjumaal ja Ida-Virumaal

11.01- 17.01.2021 huviharidus keelatud kõikides kooliastmetes, s.t et kontaktõpe huvikoolides ei ole kuni 17.01 lubatud.

11.-16. jaan 2021 Nõmme Muusikakoolis kontakttunde  EI TOIMU!

Erialatunnid toimuvad distantstundidena online keskkonnas vastavalt lastevanemate ja erialaõpetajate vahelistele kokkulepetele.

Rühmatundide (solfedžo ja muusikalugu) õppeülesanded perioodil 11.01-16.01.2021 pannakse e-kooli keskkonda.

Edasine info tuleb kooli kodulehele www.nmkool.ee hiljemalt 18. jaanuaril.

OLGE TERVED!

Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis 18.01-23.01.2021

Vastavalt EV Valitsuse otsusele on alates 18. jaanuarist sisetingimustes lubatud individuaalsed huvihariduse tunnid.
Seega individuaaltunnid toimuvad alates esmaspäevast, 18.jaanuarist kontakttundidena kooli ruumides
Kuna õpilastel on logistiliselt keeruline ühitada koolis toimuvaid individuaaltunde ja veebis toimuvaid grupitunde, siis üleminekuajana solfedžo ja muusikaloo aines nädala esimesel poolel pannakse ülesanded e-kooli
Nädala teisel poolel toimuvad grupitunnid distantstundidena veebi vahendusel, kas siis endise tunniplaani järgi, või õpetajate poolt e-koolis väljapakutud aegadel.
Nõmme Muusikakoolis kehtivad endiselt kõik eelnevad nõuded – k.a maski kandmine siseruumides, distantsi hoidmine, käte desinfitseerimine, võõraste isikute kooli mitte lubamine