Päeva sündmused: 17. detsember 2020

Koolikorraldus Nõmme Muusikakoolis alates 14.detsembrist

Seoses täiendavate piirangutega Covid 19 leviku takistamiseks juhindub Nõmme Muusikakool

 oma tegevuses Huviharidust reguleeriva Vabariigi Valitsuse ning Tallinna linna kokkulepetest.

Alates 14.detsembrist Nõmme Muusikakoolis rühmatunde ei toimu. Rühmaainetes toimuvad individuaalsed konsultatsioonid ja  järelevastamised. Pillitunnid toimuvad individuaalsete kontakttundidena, või  vastavalt kokkuleppele erialaõpetajaga ja lähtuvalt vajadusest, veebitundidena.

Koolivaheaeg Nõmme Muusikakoolis on 23.12. 2020 – 10.01 2021.a

( kui Tallinna linn ei kehtesta muudatusi)