Kuu sündmused: august 2020

Meeldetuletus kõigile uutele, kooli vastu võetud õpilaste vanematele

Kõigil kooli vastu võetud õpilastele on vajalik sõlmida ÕPILASKOHA KASUTAMISE LEPING. Lepingut saab sõlmida  25-31. augustil kell 10.00-18.00  kooli  kantseleis.

Soovitav on saata leping digitaalselt allkirjastatuna mailile: sekretar@nmkool.ee.Lepingu vorm on kooli kodulehel lingil Dokumendid. 
Vajalik on lepingut sõlmides teada õppemaksu tasuma hakkava lapsevanema (lähisugulase) isikukoodi, mailiaadressi, elukoha aadressi ja telefoni numbrit.
Vajalik on ka tuua kooli kantseleisse või saata meilie lapse sünnitunnistuse või ID kaardi koopia.

Nõmme Muusikakooli kooliaasta ava-aktused 1.septembril 2020.a kooli saalis

Kell 16.00 – aktus uutele, kooli vastu võetud KLAVERI, LÖÖKPILLIDE ja AKORDIONI eriala õpilastele ja kohtumine erialaõpetajatega
Kell 17.00 – aktus uutele, kooli vastu võetud KEELPILLIDE ja PUHKPILLIDE eriala õpilastele ja kohtumine erialaõpetajatega
Kell 18.00 – aktus koolis juba õppivatele KLAVERI eriala õpilastele ja järgnevalt kokkusaamine  erialaõpetajatega
Kell 19.00 – aktus koolis juba õppivatele KEELPILLIDE, PUHKPILLIDE, LÖÖKPILLIDE ja AKORDIONI  eriala õpilastele ja järgnevalt kokkusaamine  erialaõpetajatega