Kuu sündmused: mai 2018

Kuressaare kitarrilaager 13.-18.augustil Saaremaal

Kuressaare 12. kitarrilaager toimub 13.-18.augustini Saaremaa Ühisgümnaasiumis. See on kvaliteetne muusikanädal, kus kohtutakse toredate inimestega ja harjutatakse kitarri kogenud ja inspireerivate tegevmuusikute juhendamisel. Sel aastal juhendavad laagriansambleid: Karl Laanekask, Marek Talts, Jaak Sooäär, Kristjan Kaasik, Marti Tärn, Erko Niit, Laura Junson ja Andre Maaker. Laagrisse on oodatud kõik, kel vanust vähemalt 12 ja huvi loomingulise ja improviseeriva pillimängu vastu. Samuti on laager avatud täiskasvanuile, kel soov enda pillimänguga rahus tegeleda ja sisukalt puhata!

Lisaks päevasele õppetegevusele toimuvad läbi nädala ka õhtused jämmid ja kontserdid.

Registreeruda saab kitarrilaagri kodulehel:

http://kitarrilaager.kuula.ee/

lisainfo:

Andre Maaker
56917324

Andre.Maaker@gmail.com

Tallinna linna muusikakoolide õppetasude hinna kehtestamine alates 01.septembrist 2018.a

Vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 11.oktoobri 2017 määruse nr 33 “Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes”
 § 3 p2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse §8 lg 2 p2 alusel kehtestada alates 01.septemberist 2018 Tallinna linna muusikakoolides ühe kuu õppetasu ühele õpilasele alljärgnevalt:
Nõmme Muusikakooli põhiõppe õppetasu – 70 eurot
Nõmme Muusikakooli ettevalmistusklassi individuaaltunni ( 1 tund nädalas)  õppetasu – 65 eurot
Nõmme Muusikakooli ettevalmistusklassi rühmatunni ( 2 tundi nädalas)  õppetasu – 30 eurot
Muusikainstrumendi laenutamine  ühes kuus – 5 eurot